1.645-851.0 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ KARCHER SP 22000 DIRT LEVEL SENSOR