Όροι Πώλησης Προϊόντων

 

1. Ταυτότητα Εμπόρου:
a. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 020603630000
b. Επωνυμία: ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
c. ΑΦΜ:102478909
d. Έδρα:
i. Νομός ΚΑΒΑΛΑΣ
ii. Δήμος ΚΑΒΑΛΑΣ / ΚΑΒΑΛΑΣ
iii. Πόλη ΚΑΒΑΛΑ
iv. Περιοχή ΚΑΒΑΛΑΣ
v. Οδός ΥΔΡΑΣ
vi. Αριθμός 14
vii. Τ.Κ. 65302
viii. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
ix. Email Επικοινωνίας: info@axiotis.eu

2. Εφεξής χάριν συντομίας ο ως άνω έμπορος θα καλείται ως η «Επιχείρηση».

3. Οι παρόντες όροι αφορούν όλες τις πωλήσεις που συνάπτονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (www.axiotis.eu) καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που κατά την Ελληνική νομοθεσία νοείται μία πώληση ως συναφθείσα εξ αποστάσεως.
a. Οι όροι δύνανται να τροποποιηθούν δίχως προηγούμενη προειδοποίηση προς τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
b. Για τους σκοπούς εφαρμογής των παρόντων όρων ως καταναλωτής νοείται και ο επαγγελματίας.
c. Τρόποι Πληρωμής:
i. Πιστωτικές/Χρεωστικές Κάρτες:  Χρησιμοποιώντας κάρτες στην ιστοσελίδα μας για την εκτέλεση αγορών δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης       τους.
ii. Καταβολή σε τράπεζα
iii. PayPal
iv. Αντικαταταβολή

 

   d. Τιμές:
i. Οι τιμές όπως αυτές απεικονίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24%.

   e. Χρόνος Κατάρτισης Σύμβασης Πώλησης:
i. Από την επιλογή του ηλεκτρονικού κουμπιού «Παραγγελία με Υποχρέωση Πληρωμής».

   f. Δηλώσεις καταλληλότητας:
i. Η επιχείρηση λαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της παρούσας από τους προμηθευτές της και δεν εγγυάται την καταλληλότητα τους για την χρήση που επιθυμεί να κάνει ο καταναλωτής πλην των περιπτώσεων που ρητά έχει αναλάβει σχετική εγγύηση καταλληλότητας.

   g. Ελαττώματα:
i. Η επιχείρηση ευθύνεται και ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται για την επιστροφή προϊόντων στην περίπτωση που έχουν πραγματικά ελαττώματα τα προϊόντα.
ii. Εάν υπάρχει ελάττωμα, τότε ο καταναλωτής οφείλει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος να αποστέλλει με email φωτογραφίες του ελαττωματικού προϊόντος ώστε να διεκπεραιωθεί η επιστροφή του.
iii. Επιστροφές (λόγω ελαττώματος) δίχως την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας δεν θα γίνονται δεκτές.

   h. Λανθασμένη αποστολή:
i. Εάν αποσταλούν λανθασμένα προϊόντα σε σχέση με αυτά που παρήγγειλε ο καταναλωτής, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων που απέστειλε λανθασμένα και να αποστείλει τα ορθά.
ii. Εάν τα προϊόντα που επιθυμεί ο καταναλωτής δεν είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση τότε θα επιστρέφονται τα χρήματα εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων που εστάλησαν εσφαλμένα.
iii. Τεκμαίρεται ότι λανθασμένη αποστολή προϊόντων δεν έχει συντελεστεί εάν παρέλθουν 14 ημέρες από την παραλαβή τους από τον καταναλωτή ή άλλο πρόσωπο που έχει υποδείξει για την παραλαβή τους.

   i. Τροποποίηση παραγγελίας
i. Μπορείτε να τροποποιήσετε την παραγγελία σας μόνο με τους εξής τρόπους:
1. Πριν την αποστολή με την μεταφορική:
a. Τηλεφωνικά ή
b. Μέσω email
2. Μετά την αποστολή με την μεταφορική:
a. Μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Επιχείρηση και με την ρητή συγκατάθεση αυτής.
3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος:
a. Μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Επιχείρηση και με την ρητή συγκατάθεση αυτής.

   j. Ακύρωση παραγγελίας
i. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, πριν την παράδοση των προϊόντων στην μεταφορική εταιρεία, αποστείλετε μας ένα email ή καλέστε μας αναφέροντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό παραγγελίας σας.
ii. Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη παραδοθεί στην μεταφορική εταιρεία και επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας παρακαλούμε να αρνηθείτε την παραλαβή του πακέτου και να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν τηλεφωνικώς ή μέσω email παρέχοντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό παραγγελίας σας.

   k. Εκπτώσεις/Δώρα/Προωθητικές Ενέργειες
i. Η Επιχείρηση εκτελεί κατά καιρούς διάφορες προωθητικές ενέργειες όπως εκπτώσεις, παροχή δώρων με αγορές κλπ. Αυτές οι προωθητικές ενέργειες μπορεί να εκτελούνται και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω ιστοσελίδων αναζήτησης.
ii. Σε κάθε περίπτωση, η μόνη ορθή απεικόνιση των τιμών και των προϊόντων της Επιχείρησης είναι αυτή που παρέχεταιι μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

   l. Ευθύνη μεταφορέα
i. Κατά το στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης σας, θα σας παρασχεθούν επιλογές για την παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε.
ii. Η επιχείρηση αναλαμβάνει τον κίνδυνο μεταφοράς των προϊόντων μόνο έως την παράδοση τους στον καταναλωτή.
iii. Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται εξ αρχής στον καταναλωτή εάν υποδειχθεί στην επιχείρηση άλλος μεταφορέας.
iv. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για πιθανά ελαττώματα στο σύστημα απεικόνισης της πορείας μεταφοράς των προϊόντων που διατηρεί ο μεταφορέας.

   m. Χρόνοι παράδοσης
i. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
ii. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται στον μεταφορέα και ιδίως σε περιπτώσεις απρόβλεπτων συνθηκών και ανωτέρας βίας.
iii. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα στον καταναλωτή εντός 30 ημερών από την λήψη της παραγγελίας.

   n. Καθυστέρηση στη διεκπεραίωση παραγγελιών

i. Παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα, που αναφέρεται πως είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, θα διεκπεραιώνονται άμεσα.
ii. Παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα, που αναφέρεται πως είναι διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας», στην ιστοσελίδα θα διεκπεραιώνονται αφού ενημερωθεί ο καταναλωτής για το χρονικό διάστημα που αναμένεται να είναι διαθέσιμο το προϊόν.
1. Σε αυτή τη περίπτωση εάν έχει γίνει πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα και ο καταναλωτής επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας λόγω του χρόνου αναμονής θα επιστρέφονται τα χρήματα στον καταναλωτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στο ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση της παραγγελίας. Σε περίπτωση επιστροφής σε άλλο μέσο πληρωμής ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται για τα έξοδα της επιστροφής των χρημάτων.
iii. Παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα, που αναφέρεται πως είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και προϊόντα που αναφέρεται πως είναι διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας», θα εκτελούνται αφού το τελευταίο προϊόν είναι διαθέσιμο προς αποστολή.
1. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει τον διαχωρισμό της παραγγελίας αναλαμβάνοντας τα πρόσθετα έξοδα αποστολής για την αποστολή του «μη διαθέσιμου» προϊόντος μόλις τούτο είναι διαθέσιμο.
iv. Παραγγελίες που γίνονται τις καθημερινές έως τις 12:00 ώρα Ελλάδας θα διεκπεραιώνονται αυθημερόν.
1. Όλες οι άλλες παραγγελίες διεκπεραιώνονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη.
2. Μη-εργάσιμες ημέρες είναι αυτές που ισχύουν για την Ελλάδα και την έδρα της Επιχείρησης.
3. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της να διεκπεραιώνει τις παραγγελίες και σε διαφορετικούς χρόνους.

   o. Ενημέρωση αποθέματος
i. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων τις καθημερινές από τις 15:00 έως τις 10:00 της επόμενης μέρας, Σαββατοκύριακα, εθνικές και τοπικές αργίες ενδέχεται να μην είναι ακριβής.

   p. Έκτακτες Παραγγελίες:
i. Στην περίπτωση έκτακτων παραγγελιών που χρήζουν ταχύτερης διεκπεραίωσης κατά παρέκκλιση των παραπάνω ωραρίων η εταιρεία επιφυλάσσεται για την εφαρμογή πρόσθετων χρεώσεων για τη διεκπεραίωση τους.

   q. Ειδικές Παραγγελίες:
i. Στην περίπτωση που γίνει ειδική παραγγελία μέσω email ή τηλεφώνου για προϊόν το οποίο δεν διατίθεται στην ιστοσελίδα, αλλά για το οποίο η Επιχείρηση έκανε ειδική παραγγελία, η τελική χρέωση προς τον καταναλωτή θα αποτυπώνεται σε ειδικό email της Επιχείρησης προς αυτόν.

4. Δικαιώματα Καταναλωτή
 a. Υπαναχώρηση:
i. Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.
ii. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
iii. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθυνόμενη προς την Επιχείρηση.
1. Μπορείτε από την ιστοσελίδα μας [ https://axiotis.eu/contact/] να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και να μας δηλώσετε ότι θέλετε να ασκήσετ το δικαίωμα της υπαραχώρησης, είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
iv. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.
v. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης πρέπει να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η ως άνω αναφερόμενη προθεσμία.
b. Συνέπειες της υπαναχώρησης
i. Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.
ii. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.
iii. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
c. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση:

5. Δικαιώματα της Επιχείρησης:
a. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης.
b. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.
c. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο και σε άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

6. Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
a. Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα.
b. Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Επιχείρηση.

7. Παράμετροι ασφάλειας και τήρησης απορρήτου:
a.Κρυπτογράφηση με το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.

8. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
a. Η Επιχείρηση υποστηρίζει την εναλλακτική επίλυση διαφορών μέσω της εξωδικαστικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
i. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

9. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
a. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8wTDcE3DxVwl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuXmHZh0fttcZH5Ayk5irrULNj6o-99Lw-lsqhQBHW9ok

10. Δωσιδικία:
a. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά θα είναι τα δικαστήρια στην έδρα της Επιχείρησης.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο:
a. Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.