1.645-820.0 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ SP 11.000 DIRT