1.628-101.0 ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ KARCHER WD 3 V-17/4/20