1.527-205.0 ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑRCHER T 11/1 HEPA 14 RE!PLAST