1.064-912.0 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ KARCHER HDS 5/15 U (ΟΡΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ)