ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΦΑΝΕΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ (6.295-757.0)