1.645-840.0 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ KARCHER SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR