1.645-830.0 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ SP 16.000 DIRT